هوا فضاآرشیو

آینده برنامه‌های کاوش مریخ در دهه ۲۰۲۰

در دهه ۲۰۱۰ ماموریت‌های مختلفی با هدف کاوش مریخ به انجام رسید که دستاوردهای فراوانی هم داشت. دهه ۲۰۲۰ اما نویدبخش اکتشافات هیجان‌انگیزتری است. در دهه گذشته دانشمندان به یافته‌های مهمی درباره تاریخچه و تحول سیاره مریخ

ماموریت‌های فضایی مهم سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۱۹ ماموریت‌های فضایی مختلفی انجام شد که برخی از مهم‌ترین‌شان حاصل کار کشورهای آسیایی و شرکت‌های فضایی خصوصی بود. چین و هند در این سال ماموریت‌هایی را روانه سطح ماه کردند و از سوی دیگر